Onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West

Jurgen van Houdt - november 2020

Het coronavirus heeft de afgelopen tijd hard toegeslagen. In heel Nederland is het aantal besmettingen enorm toegenomen. Ook hier in Enschede. De strenge maatregelen die het kabinet in oktober heeft genomen zijn zuur.
Het coronavirus heeft de afgelopen tijd hard toegeslagen. In heel Nederland is het aantal besmettingen enorm toegenomen. Ook hier in Enschede. De strenge maatregelen die het kabinet in oktober heeft genomen zijn zuur.

Ook de jongeren zijn en worden door de coronacrisis hard geraakt. In de Stadsdeelcommissie West van september werd hier uitvoerig bij stil gestaan. Medewerkers van het ROC van Twente en het Bonhoeffer College gaven toelichting op de nieuwe manier van online en ofline lesgeven, uitten hun zorgen over leerachterstanden en over het ontbreken van fysiek contact. Bij Alifa is overgegaan op online media om jongeren te bereiken en gingen jongerenwerkers meer de straat op. In de vergadering vertelden ook een aantal jongeren hun verhaal. Hier werd menigeen stil van. Alles bij elkaar gaf het een mooie inkijk. Het maakt goed duidelijk dat de afgelopen periode voor jongeren, leerkrachten en jongerenwerkers een pittige tijd is geweest. Ik maak ze graag een groot compliment hoe zij de afgelopen periode samen hun rol hebben opgepakt.

De gedeeltelijke lock down zorgde er voor dat geplande activiteiten niet meer door konden gaan. De opening van de Pathmos Oase was daar een van. Het wachten is nu op betere tijden. Toch wil ik u alvast verklappen dat het een prachtige plek is geworden tussen de St. Jankerk en St.Janschool. Vroeger was het een tuin die een rustplaats bood aan de pastoor en kapelaans die de pastorie bewoonden. Nu moet het een rustpunt worden voor alle mensen in de omgeving. Bovendien is het een mooie manier om bewoners uit de wijken Pathmos, Boswinkel, Ruwenbos en Stadsveld samen te brengen.

Gelukkig ging de lunchbijeenkomst eind september in de Beneluxlaan nog wel door. Deze werd georganiseerd door welzijnsorganisatie SVEN voor bewoners en professionals in de wijk. Ook zij hebben een roerige en onrustige tijd achter de rug. Gelukkig lijkt nu, dankzij de alertheid en meldingsbereidheid van bewoners én gerichte acties van verschillende organisaties, de rust te zijn teruggekeerd. Tijdens de buurtlunch vonden goede gesprekken plaats. Het leverde nuttige informatie en nieuwe contacten op. Zo blijkt maar weer hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Samen kunnen we er voor zorgen dat ons stadsdeel mooi en veilig blijft.

Ik hoop dat de maatregelen van de overheid effect hebben, zodat ik u binnenkort weer in de wijk kan bezoeken. Dus laten we ons met z’n allen aan de regels houden, want alleen samen krijgen we het coronavirus er onder. Blijf gezond!
© 2021 | mail de redactie