Onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West

Jurgen van Houdt - februari 2021

Het jaar 2020 ligt alweer achter ons. Een jaar dat helaas voor een groot deel werd beheerst door het coronavirus. We sloten 2020 rustig af en vierden de jaarwisseling thuis in kleine kring. Best gezellig.
Het jaar 2020 ligt alweer achter ons. Een jaar dat helaas voor een groot deel werd beheerst door het coronavirus. We sloten 2020 rustig af en vierden de jaarwisseling thuis in kleine kring. Best gezellig.

Nu ligt er weer een nieuw jaar voor ons. Een jaar waarin we nog steeds te maken hebben met het coronavirus. We zullen nog wel wat geduld moeten hebben voordat we ons maatschappelijke, sociale en werkzame leven weer als vanouds op kunnen pakken. Maar nu het vaccineren eindelijk is begonnen en als we ons nog even samen aan de strengere coronamaatregelen houden, hoe moeilijk ook, gloort er licht aan het eind van de tunnel. Dus laten we nog even volhouden met z’n allen!

Het is jammer dat we elkaar door het coronavirus niet hebben kunnen ontmoeten tijdens de nieuwjaarsreceptie in ons stadsdeel. Ik vind dat altijd een mooi moment om samen met u terug te kijken op het afgelopen jaar. Ondanks corona hebben we er samen toch een mooi jaar van gemaakt. Er ontstonden veel mooie initiatieven om elkaar in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. En we zochten met elkaar naar mogelijkheden om toch grote en belangrijke uitdagingen in ons stadsdeel aan te pakken. Daar wil ik u hartelijk voor bedanken. Zonder uw inzet was dit niet gelukt.

Het is een mooie ‘traditie’ om tijdens de nieuwjaarsreceptie een belangrijke onderscheiding uit te reiken: de Enschede-speld. Ook dit verliep dit jaar anders. Op 4 januari mocht ik digitaal mevrouw Zaqia Hussain verrassen met de 100e Enschede Speld. Zij zet zich al sinds 2014 in als vrijwilligster bij Power Royael. Daar biedt ze wijkbewoners sociaaljuridische ondersteuning. Ook is zij van onschatbare waarde voor alle medewerkers en vrijwilligers van ’t Ni-je Terphoes. Ze is een voorbeeld van en voor al die andere vrijwilligers die zich waardevol maken in ons stadsdeel.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Er staat dit jaar ook weer een boel te gebeuren in West. Zo gaan we aan de slag met het vergroenen van de wijken en het vergroten van de biodiversiteit. En we gaan ook aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid in ons stadsdeel verder te vergroten. Wij kunnen uw hulp en inzet daarbij goed gebruiken.

Ik kan me voorstellen dat u misschien ook wel ergens mee zit of iets wilt bespreken. Neem dan contact op met één van de medewerkers van het stadsdeelmanagement in West. U vindt hun contactgegevens op www.enschede.nl/west en u kunt mij ook altijd bellen of mailen.
© 2021 | mail de redactie