Onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West

Jurgen van Houdt - februari 2019

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. Helaas begon 2019 met het vreselijke vuurwerkincident in de Gerststraat. Daarbij kwam onze 54-jarige stadsdeelgenoot Henk Kempers om het leven. Hij zal door velen enorm worden gemist, ook door mij. Ik wens de nabestaanden, vrienden, buren en kennissen veel sterkte toe de komende tijd. Ik wil ook iedereen bedanken die in de Gerststraat aanwezig was en is om een luisterend oor of een helpende hand te bieden of door er gewoon voor elkaar te zijn. Dat kenmerkt mijns inziens ons mooie stadsdeel. De betrokkenheid hier is groot. We zijn er voor elkaar in goede en in slechte tijden.
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. Helaas begon 2019 met het vreselijke vuurwerkincident in de Gerststraat. Daarbij kwam onze 54-jarige stadsdeelgenoot Henk Kempers om het leven. Hij zal door velen enorm worden gemist, ook door mij. Ik wens de nabestaanden, vrienden, buren en kennissen veel sterkte toe de komende tijd. Ik wil ook iedereen bedanken die in de Gerststraat aanwezig was en is om een luisterend oor of een helpende hand te bieden of door er gewoon voor elkaar te zijn. Dat kenmerkt mijns inziens ons mooie stadsdeel. De betrokkenheid hier is groot. We zijn er voor elkaar in goede en in slechte tijden.

Die betrokkenheid verklaart volgens mij ook de resultaten die het afgelopen jaar in West zijn behaald. Daar mag u trots op zijn. In 2019 staat bij leven en welzijn ook weer het nodige op het programma. Zo worden in Boswinkel de eerste acties uit het wijkverkeersplan uitgevoerd dat samen met bewoners van Boswinkel-de Braker en verkeerskundigen is opgesteld. Ook bespreken we dit jaar de eerste resultaten van de proef in Pathmos waarbij wijkbewoners en stadsdeelbeheer West het afval en zwerfvuil in de wijk aanpakten. Het eerste deel van de Stadsbeek in Stadsveld is mooi geworden en dit jaar gaan we verder met het realiseren van een nieuw deel.

Maar ook in Boekelo, Usselo en Twekkelo gaat er in 2019 weer genoeg gebeuren. Zo gaat in Boekelo hopelijk fase 3 in van de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie De Zweede en praat u de komende tijd over de dorpstoekomstvisie Boekelo 2030 met de dorpsraad. In Usselo heeft de afwaardering van de Haaksbergerstraat (minder verkeer) veel energie losgemaakt, waardoor dit jaar samen met de inwoners begonnen kan worden met de herinrichting van de dorpskern Usselo en de realisatie van het Dorpsplein. In Twekkelo presenteerde de Vereniging Behoud Twekkelo vorig jaar de toekomstvisie ‘Twekkeler Balans 2.0’. Hierin zat een aantal speerpunten voor de komende jaren. Daar gaan we in 2019 vast en zeker meer van merken.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het servicecentrum West heb ik velen van u de hand geschud en gesproken. Ook mocht ik een aantal mensen die veel voor de buurt hebben gedaan in het zonnetje zetten. Een aantal kende ik al, en verder vond ik het leuk om zo met u kennis te maken. Ik hoop u natuurlijk nog vaker te zien en te spreken. Weet dat u altijd van harte welkom bent op mijn spreekuur op vrijdag. Ik ben ook graag bereid om te komen kijken op locatie. Belt of mailt u van tevoren wel even voor een afspraak met Pauline Kuilder: p.kuilder@enschede.nl.

Jurgen van Houdt
© 2019 | mail de redactie