Onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West

Jurgen van Houdt - mei 2019

Heeft u dat ook, het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Nog niet zo lang geleden kwamen de eerste voorjaarsbloemen uit de grond en inmiddels is het overal weer mooi groen. Ook de Stadsbeek ligt er weer mooi en droog bij. Pas nog was ik daar met een aantal collega’s om het project Stadsbeek toe te lichten aan collega’s van de gemeente Hof van Twente. Het was leuk om ze te vertellen over de manier waarop we hier in West de wateropgave aanpakken. En we konden gelijk laten zien hoe mooi het allemaal is geworden. Ik kan u verzekeren dat de collega’s van Hof van Twente onder de indruk waren!
Heeft u dat ook, het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Nog niet zo lang geleden kwamen de eerste voorjaarsbloemen uit de grond en inmiddels is het overal weer mooi groen. Ook de Stadsbeek ligt er weer mooi en droog bij. Pas nog was ik daar met een aantal collega’s om het project Stadsbeek toe te lichten aan collega’s van de gemeente Hof van Twente. Het was leuk om ze te vertellen over de manier waarop we hier in West de wateropgave aanpakken. En we konden gelijk laten zien hoe mooi het allemaal is geworden. Ik kan u verzekeren dat de collega’s van Hof van Twente onder de indruk waren!

Met het aanleggen van drainage en de Stadsbeek zijn we er echter nog niet. In de Frederikastaat/Ypkemeulenstraat komen nog hoge grondwaterstanden voor. Daarom hebben we de bewoners daar gevraagd een enquête in te vullen. Zo krijgen we nog meer inzicht in de situatie. Meer informatie over de uitkomst van deze enquête verwacht ik in de stadsdeelcommissie van 18 juni met u te kunnen delen.

Onlangs was ik ook op bezoek in de Jan Tooropstraat om het ‘onderhoudscontract’ met het groenteam met drie jaar te verlengen. De bewoners onderhouden daar de openbare ruimte in hun straat zelf. Zij leggen in overleg met de collega’s van het Stadsdeelbeheer ook nieuwe plantsoenen aan. Het ziet er mooi uit!

En er stonden de afgelopen tijd ook andere onderwerpen op het programma. In de vergadering van de stadsdeelcommissie West op 16 april ging het over de jeugd. We hebben in ons stadsdeel veel activiteiten en voorzieningen voor de jeugd zoals speeltuinen, sportplaza’s en buurthuizen. En er is ook veel aandacht voor kinderen en jongeren die wat meer zorg of begeleiding nodig hebben. Voor deze groep zijn er speciale projecten zoals KidZpower West of Onderwijs Jeugd Arrangementen stadsdeel West. Allemaal initiatieven met de insteek doen wat nodig en goed is voor kinderen en jongeren. Het Jongerenwerk richt zich vooral op preventie en de samenwerking met andere partijen in de wijk om vroeg te signaleren of er wat aan de hand is. Zij besteden ook aandacht aan gedrag en houding van jongeren en geven voorlichting over verslaving, schulden etc. Jongeren kwamen ook zelf aan het woord en vertelden over het vrijwilligerswerk dat ze doen in de wijk en de belangrijke rol die ze spelen om een voorbeeld te zijn voor jongere kinderen en hoe ze de jeugd ook aanspreken op hun gedrag.

In de vergadering van 24 april van de wijkraad Stadsveld werd gesproken over veiligheid. Iedereen die wilde weten hoe je gevaar kunt herkennen of wat er gebeurt met een melding was aanwezig. Wist u trouwens dat u meldingen over een onveilige situatie heel makkelijk digitaal kunt melden via enschede.nl/meldingopenbareruimte. Samen houden we de wijk veilig en schoon. Als u ook een leuk idee heeft om uw buurt mooier te maken, kijk dan eens op de website van jijmaaktdebuurt.nl. Misschien komt uw idee wel in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget. U kunt uw idee ook eerst met mij bespreken. U bent welkom op mijn spreekuur op vrijdag in het servicecentrum West. Belt of mailt u van tevoren even voor een afspraak met Pauline Kuilder: p.kuilder@enschede.nl.

Jurgen van Houdt
© 2019 | mail de redactie